loader-logo

Apologetika.lt

Radijo laida Apologetika.lt siekia pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti jo kritikams

img

Žodis apologetika yra kilęs iš graikų kalbos žodžio apologia (ἀπολογία) ir reiškia žodinę gynybą, atsakymo davimą. Senovės Graikijoje šis terminas vartotas teisminiuose ginčuose, kuriuose kaltinamajam būdavo suteikiama galimybė atsakyti į jam pateiktus kaltinimus ir apsiginti. Bibliniame kontekste, konkrečiai – Naujajame Testamente, kuris buvo parašytas graikų kalba, šis žodis daiktavardžio (apologia) arba veiksmažodžio (apologeomai) formomis yra verčiamas kaip gynyba ar išteisinimas. Trumpai tariant, apologetika – tai krikščioniškosios teologijos šaka, siekianti pateikti racionalų krikščionybės tiesos teiginių pagrindimą arba, kitaip tariant, krikščioniškojo įtikinėjimo menas ir mokslas.

Apologetika.lt laikosi istorinio ir tradicinio krikščioniškojo tikėjimo išpažinimo tiesų bei koncentruojasi ties esminių krikščionybės teiginių (pvz., Dievo buvimas, Trejybė, Kristaus dieviškumas, Jo prisikėlimas, tiesos objektyvumas ir pan.) pagrindimu ir apgynimu.

Turime tris pagrindinius tikslus:

1) Norime padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime. Taip pat įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai argumentuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų, prieštarauja, neigia krikščioniškąjį tikėjimą.

2) Siekiame pristatyti argumentuotą ir intelektualų biblinės krikščionybės pagrindimą viešajame diskurse bei jį apginti. Kartu kviečiame netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokių implikacijų Evangelija turi jiems asmeniškai.

3) Trokštame vykdyti didžiausią Viešpaties įsakymą: mylėti Dievą visomis savo jėgomis, siela, širdimi ir protu, o savo artimą kaip patį save bei prisidėti prie Didžiojo paliepimo darant Kristaus mokiniais visų tautų žmones.

Plačiau apie tarnystę Apologetika.lt

Tarnystės Apologetika.lt istorija

Mūsų veikla prasidėjo 2017 m. seminarų vedimu, svetainės sukūrimu, informacijos vertimu ir straipsnių rašymu ir palaipsniui vis plėtėsi. Dabar, be jau minėtos veiklos, Apologetika.lt kuria laidą XFM radijo stotyje, talpina vaizdo įrašus YouTube kanale, dalinasi tinklalaidėmis, rengia Pagrįsto tikėjimo (Reasonable Faith) grupelės susitikimus Vilniuje bei dalyvauja įvairiose konferencijose, renginiuose, stovyklose ir pan. Iniciatyvos įkūrėjas – Laurynas Jacevičius – yra Vilniaus universiteto Filolosofijos instituto doktorantas, prieš tai įgijęs Religijos studijų magistro laipsnį (VU) bei Evangelinės filosofinės draugijos (Evangelical Philosophical Society) narys. Dėkojame, kad paskyrėte laiko susipažinti su tuo, ką darome!

Paremkite Apologetika.lt tarnystę
img

Radijo laidas „Apologetika.lt“ transliuojame kiekvieną penktadienį nuo 20.00 XFM radijo stoties eteryje.

Klausykitės Apologetika.lt radijo laidų Android programėlėje

Apologetika.lt YouTube kanalas

lt_LTLithuanian