loader-logo

Tarnaujame jaunimui

Su jaunais žmonėmis kalbame jiems suprantama kalba, liudijame apie Dievo pakeistus gyvenimus

img

Festivalis „Sielos“

Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“, kurį kasmet vis kitame mieste nuo 2003 m. organizuoja VšĮ „Gerosios Naujienos Centras“ – tai būdas nešti Kristaus Evangeliją Lietuvos jaunimui. Mes kviečiame krikščionis muzikantus, kurie komunikuoja jaunimui patrauklia muzika su dainų žodžiais, kalbančiais apie gyvenimą su Dievu. Be to, dažnas atlikėjas liudija apie tai, kaip Dievas prisilietė prie jo ar jos širdies.

Šis festivalis, atkeliaujantis į skirtingus miestus ir aplankantis mokyklas, sudaro galimybę ir moksleiviams susipažinti su šiuolaikine krikščioniška muzika.

Festivalio organizavimo išlaidas padengiame žmonių geros valios aukomis. Prisidėkite ir jūs, kad šiuo efektyviu būdu galėtume ir toliau pasiekti šiuolaikinį Lietuvos jaunimą.

Paremkite festivalio organizavimą

Radijo stotis XFM

Po VšĮ „Gerosios Naujienos Centru“ glaudžiasi unikalus Lietuvoje FM radijo stočių tinklas „XFM“, kuris per 7 radijo siųstuvus pasiekia didžiumą Lietuvos. Šios radijo stoties variklis – unikali jaunų tikinčių darbuotojų bei savanorių komanda. XFM bangomis sklinda šiuolaikinė krikščioniška muzika bei daugiau nei 25 unikalios autorinės radijo laidos, kurios pirmiausia kalba jaunų žmonių širdims ir protams. Radijo bangomis Evangelijos žinia pasiekia atokiausius vienkiemius.

Radijo programų rengimas, radijo siųstuvų išlaikymas reikalauja lėšų. Egzistuojame tik žmonių geros valios aukų dėka. Jūsų parama šiam projektui leis ir toliau gyvuoti ir pasiekti dar daugiau Lietuvos jaunimų žmonių.

Paremkite „XFM“ veiklą
img
img

„Vakaro žvaigždelė“ vaikams

VšĮ „Gerosios Naujienos Centro“ radijo laidos  „Vakaro žvaigždelė“ gavo geriausios radijo laidos vaikams apdovanojimą.

GNC leidžia ir žurnalą „Vakaro žvaigždelė", kuris komunikuoja vaikams krikščioniškas bei tiesiog žmogiškas vertybes. Kiekvienas žurnalo numeris išleidžiamas su unikalia kompaktine plokštele, kurioje skamba dainelės, lopšinės bei pasakos ir istorijos.

Kad galėtume dar daugiau vaikų pasiekti su šiais žurnalais, mums labai reikia žmonių, kurie juos prenumeruotų (sau arba draugams), bei padėtų šiuos žurnalus dovanoti našlaičiams.

Padovanokite žurnalų vaikų namams

Radijo laidų „Vakaro žvaigždelė“ archyvas

GNC tarnavimas vaikams ir jaunimui

Jūsų parama labai svarbi tam, kad ir toliau su Kristaus žinia pasiektume šiuolaikinį jaunimą.

Prisidėkite dabar