loader-logo

Tarnaujame suaugusiems

Suaugusiems skelbiame Dievo žodį bei liudijame apie Dievo pakeistus gyvenimus

img

Besikeičianti tarnystės aplinka

Nuo Jėzaus laikų Evangelijos žinia pasiekia žmones tuo pačiu būdu – jie turi išgirsti ar perskaityti Dievo žodį ir atsiliepti į Dievo kvietimą. Tačiau būdai, kuriuo Dievo žodis perduodamas, bei dalykai, kurie pritraukia žmonių dėmesį prie Dievo žodžio, keičiasi besikeičiant laikams. Taip pat šios formos yra skirtingos skirtingų amžiaus grupių žmonėms.

„Gerosios Naujienos Centras“ siekia su Evangelijos žinia pasiekti ir suaugusius per mūsų parengtas radijo laidas „Kelionė Biblijos puslapiais“ bei „Prisilietimas“. Jose atviru tekstu skelbiama Kristaus žinia ir perduodamas Dievo kvietimas visiems žmonėms. Šias laidas transliuojame internetu bei radijo stočių bangomis. Interneto prieigą turi beveik visi išmanieji telefonai. Radijo imtuvai yra beveik kiekvienoje šeimoje ir visuose automobiliuose. Mūsų audio laidų galima klausytis tiek dirbant darbus, tiek ilsintis – jos daug mažiau trukdo, nei video laidos.

Dar iki COVID-19 pandemijos didėjo tendencijos informacijos gavimą perkelti iš viešų vietų (kino teatrų, koncertų salių) į savo namus (namų kinas, radijas). Dabar, pandemijos ir karantino metu, namai tapo bene vienintele vieta, kur žmonės per kompiuterį ar radiją gali klausytis pamokslaujamo Dievo žodžio.

Be to, šiame amžiuje žmonės vis daugiau tikisi iš informacijos teikėjų. Ištisinį transliavimą keičia interaktyvi sąveika su informacija, kada žmonės reaguoja į ją (pvz. facebook reakcijos), konstruoja sau priimtiną informacijos spektrą (informacinis burbulas youtube ar facebook aplinkose). Informacijos vartotojai darosi vis reiklesni, todėl ir mūsų tarnystė nešant Dievo žodį turi nuolat keisti savo formą, kad pasiektų kuo daugiau širdžių. Nors forma ir keičiama, turinys lieka tas pats – Dievo žodis.

Dėl visų šių priežasčių GNC tobulina savo veiklą bei plečia savo partnerių tinklą – tiek su naujų laidų kūrėjais (pvz. Apologetika.lt), tiek ir su tarnystėmis, kurios pajėgios atlikti tęsiamąjį darbą su atsiliepusiais į mūsų programas ar radijo laidas - juk žmonės pas Kristų ateina dažniausiai po to, kai kitas tikintysis pakviečia juos atverti savo gyvenimą Kristui ir priimti išgelbėjimą.

Pakeisti gyvenimai

Bendrais bruožais kalbant, mūsų pastangas skelbti Evangeliją galima sugrupuoti į tris pagrindines sritis:

Turinio (radijo laidų, spaudinių) kūrimas  ➜ Turinio efektyvus platinimas (radijo siųstuvai, interneto serveriais, el. paštas, reklama)  ➜ Grįžtamojo ryšio gavimas ir dialogas su klausytojais (atsiliepimai, klausytojų e-sielovada)

Reikia tavo pagalbos

GNC yra maža krikščioniška organizacija, išsilaikanti iš geranoriškų aukų ir didžiumą darbų atliekanti per savanorius. Todėl mums reikia jūsų pagalbos kiekvienoje iš šių 3 sričių:

 • Turinio kūrime: ieškome kūrybingų žmonių, kurie galėtų kurti autorines radijo laidas arba vesti mūsų esamas laidas. Ieškome rašančių į mūsų žurnalus. Ieškome tų, kurie galėtų padėti su radijo įrašų paruošimu transliacijoms.

 • Turinio efektyviame platinime: norint efektyviai pasiekti didesnį kiekį žmonių, reikia papildomų serverių bei internetinės reklamos – tam reikia lėšų. Organizuojant renginius reikia daug savanorių pagalbos.

 • Dialoge su klausytojais: mūsų naudojamuose socialiniuose tinkluose reikia tikinčių savanorių, kurie galėtų talpinti medžiagą, bendrauti su puslapio fanais bei atsiliepusiais į mūsų įrašus.

Kviečiame jus su malda apsvarstyti dalyvavimą Dievo darbe šiose srityse. Kai Dievas jus ragins – atsiliepkite į Jo kvietimą. Visi kartu darbuosimės vardan Jėzaus ir Lietuvos.

Mūsų svarbiausios tarnystės suaugusiems

Radijo laidos „Prisilietimas“

 • Santykio su Jėzumi Kristumi auginimas
 • Biblinių principų taikymas gyvenime

„Kelionė Biblijos puslapiais“

 • Ekspozinis visos Biblijos mokymas
 • Gyvenimiški pavyzdžiai, kaip Bibliją taikyti

Krikščioniškas internetinis knygynas

 • Knygos ir žurnalai
 • Muzikiniai projektai
 • Suvenyrai
 • Konferencijų įrašai

Prizmė

 • Krikščioniškas žurnalas intelektualams
 • Visi tekstai laisvai prieinami internete
 • Šimtai puikių straipsnių

Kiekvienas vyras - kovotojas

 • Grupinis kursas vyrams
 • Mokinystė ir gyvenimo iššūkiai
 • Paremtas Biblija

Lyderystės konferencijos

 • Praktiniai lyderystės principai
 • Jėzus kaip didžiausias lyderis
GNC tarnavimas suauguiems

Jūsų parama labai svarbi tam, kad ir toliau su Kristaus žinia pasiektume suaugusius.

Prisidėkite dabar