loader-logo

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-05

Ši svetainė – tai tik viena iš visos šeimos svetainių, mobiliųjų programėlių ir kitų skaitmeninių įrankių, naudojamų įvairių tarnysčių, kurias vykdo Gerosios Naujienos Centras (GNC) ir kurios vykdomos pagal šią privatumo politiką. Kai naudosime žodelius „mes“, „mūsų“, kalbėsime apie GNC (mūsų organizaciją).

Esame įsipareigoję saugoti ir tinkamai naudoti privačią ir asmeninę informaciją, ir į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Skelbiame šią Privatumo Politiką tam, kad jus informuotumėme, kaip surenkame, apdorojame, naudojame ir dalijamės jūsų asmenine informacija.

Asmeninė informacija – tai visa informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su jumis, kaip apibrėžia Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR https://gdpr-info.eu/). Ši Privatumo Politika parodo, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis ten, kur taikomas Reglamentas (ES) 2016/679.

Laikas nuo laiko galime atnaujinti šią Privatumo Politiką, todėl raginame jus periodiškai ją peržvelgti. Pranešime jums (el. paštu arba matomu šioje svetainėje pranešimu) apie pasikeitimus tame, kaip elgiamės su jūsų asmenine informacija ir kaip šie pasikeitimai gali įtakoti jus.

1.  Mūsų skaitmeninių įrankių naudojimas.

Prašome perskaityti mūsų kiekvienos iš svetainių Naudojimosi Sąlygas ir sužinoti daugiau apie reikalavimus mūsų skaitmeninių įrankių naudojimui. Prašome įsidėmėti, jog atskirų įrankių naudojimas yra apibrėžtas to įrankio naudojimosi sąlygomis, pritaikytomis šiam konkrečiam įrankiui.

2. Kaip mes naudojame jūsų asmeninę informaciją.

Bendrai paėmus mes jūsų asmeninę informaciją renkame ir naudojame kai tai būtina pasiekti mūsų teisėtus interesus, kuriais siekiame žmonių dvasinio augimo. To siekdami mes konsultuojame žmones, vykdome sielovadą, darome renginius, bažnytinius susirinkimus bei naudojame skaitmeninius įrankius. Taip pat galime naudoti jūsų asmeninę informaciją jei jos reikia tam, kad suteikti jums paslaugas ir prekes, tvarkant paramą ir aukas arba paklusti teisės aktams.

Žemiau pateikta lentelė, kur aprašome kiekvieną iš būdų, kuriais naudojame jūsų asmeninę informaciją, kokios rūšies asmeninę informaciją naudojame ir kokiu teisiniu pagrindu. Kur teisinis pagrindas yra „teisėti interesai“, ten taip pat pateikiame detalesnę informaciją.

Kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją

Kokios rūšies asmeninę informaciją naudojame

Teisinis pagrindas

Teisėtas interesas

Kad leistume jums užsiregistruoti ir apsilankyti renginyje, bei atsiųsti jums aktualią informaciją po renginio 

Tapatybės duomenys;

Duomenys, kaip su jumis susisiekti;

marketingo/komunikacijos duomenys

kelionės duomenys;

prašymai ir nustatymai

Sutartis

 

Elektroninio marketingo komunikacija

 

Tapatybės duomenys; Duomenys, kaip su jumis susisiekti; marketingo/komunikacijos duomenys

Sutikimas arba teisėtas interesas, jei jis seka po to, kai jūs kažką nusipirkote, gavote arba apsilankėte.

Kai jūs sudalyvaujate su mumis (pavyzdžiui, finansiškai), įstatymas mums leidžia atsiųsti jums aktualią marketingo informaciją

Fizinei komunikacijai bei ne marketingo elektroninei komunikacijai

Tapatybės duomenys; Duomenys, kaip su jumis susisiekti; marketingo/komunikacijos duomenys

Teisėti Interesai

Kad toliau informuotume jus apie mūsų tarnystę; kad atsiųstume jums informaciją apie tarnystę arba resursus, kurie, mūsų manymu, jus domina.

Kontaktinių duomenų tvarkymui

Tapatybės duomenys;

Duomenys, kaip su jumis susisiekti; marketingo/komunikacijos duomenys;

prašymai ir nustatymai; demografiniai duomenys

Teisėti Interesai

Kad tvarkytume dalyvavimą mūsų tarnystėje ir kontaktų tvarkyme visoje mūsų tarnystėje.

Kad pagerintume jums mūsų skaitmeninių įrankių naudojimą

Tapatybės duomenys; Duomenys, kaip su jumis susisiekti; sistemos duomenys;

Istoriniai transakcijų duomenys;

prašymai ir nustatymai;

demografiniai duomenys

Teisėti Interesai

Kad pagerintume mūsų Skaitmeninių Įrankių darbą ir parodytume jums informaciją, kuri jums aktualesnė

Kad leistume jums prisijungti ir prieiti prie mūsų Skaitmeninių Įrankių

Tapatybės duomenys ir

prisijungimo duomenys

Sutartis ir Teisėti Interesai

Kad užtikrintume, jog jūsų paskyros mūsų skaitmeniniuose įrankiuose būtų saugūs ir privatūs.

Kad pateiktumėte prašymą arba dalyvautumėte mūsų trumpalaikėse arba ilgalaikėse misijose; kad pateiktumėte prašymą ir dalyvautumėte kaip savanoris  

Tapatybės duomenys; Duomenys, kaip su jumis susisiekti;

prašymo duomenys

Sutartis

 

    
    

Finansavimo paieškai

Tapatybės duomenys; Finansiniai duomenys;

Finansinių transakcijų duomenys;

Duomenys, kaip su jumis susisiekti;

prašymai ir nustatymai

Teisėti interesai

Kad suteiktume jums galimybes dalyvauti su mumis per finansų suteikimą, komunikavimą ir maldą

Paramos tvarkymui

Tapatybės duomenys; Finansiniai duomenys;

Finansinių transakcijų duomenys;

Duomenys, kaip su jumis susisiekti

Sutartis ir

Teisėti Interesai

Kad saugiai gautume jūsų auką skirtą mūsų labdaringai veiklai

Privalomų ataskaitų teikimui

Tapatybės duomenys; Duomenys, kaip su jumis susisiekti

Teisinės prievolės ir  Teisėti Interesai

Galime turėti prievolių teikti ataskaitas valdžioms

Kad pristatytume prekes bei paslaugas

Finansiniai duomenys;

Finansinių transakcijų duomenys;

Duomenys, kaip su jumis susisiekti

Sutartis

 

    

Kad reaguotume į skundus ir prašymus

Tapatybės duomenys; Duomenys, kaip su jumis susisiekti; Istoriniai transakcijų duomenys; prašymų duomenys

Teisinės prievolės ir Teisėti Interesai

Kad užtikrintume, jog buvo atsiliepta į jūsų susirūpinimą

Daugiau apie mūsų renkamų duomenų tipus galite skaityti žemiau, 4 skyriuje.

3. Kaip mes surenkame asmeninius duomenis.

Asmeninius duomenis apie jus gauname per:

Tiesiogines sąveikas: kuomet jūs teiraujatės apie mūsų veiklas, dalyvaujate mūsų veikloje, paaukojate mums, užsiregistruojate vienoje iš mūsų svetainių arba renginyje, ar kitu būdu pateikiate mums savo asmeninę informaciją. Tai, ką apie save atskleisite, pilnai priklauso nuo jūsų pačių.

Slapukai ir kitos automatizuotos technologijos: kai jūs sąveikaujate su mūsų skaitmeniniais įrankiais, mes galime naudotis slapukais ir panašiomis technologijomis tam, kad sektume veiklas (daugiau informacijos pateikta žemiau, skyrelyje apie slapukus ir technologijomis renkamą informaciją). Taip pat sekame mobiliųjų programėlių naudojimą naudodami analitines priemones.

Trečiosios šalys [arba kiti viešai prieinami šaltiniai]: kartais galime gauti asmeninę informaciją apie jus iš trečiųjų šalių [ir viešų šaltinių] (pvz. JAV surašymo duomenys). Iš trečiųjų šalių asmeninę informaciją rinksime tik tuomet, jei jos tą informaciją gavo teisėtu ir tinkamu būdu.

Nuorodos iš asmenų: Jūsų vardą bei duomenis, kaip su jumis susisiekti, galėjo mums būti perduoti žmogaus, kurį jūs pažįstate, kai tas žmogus mums pranešė, jog galbūt jūs norėsite išgirsti apie mūsų tarnystę, pagal lentelę antrame skyriuje.

4. Tipai asmeninės informacijos, kurią renkame.

Mes renkame šiuos tipus asmeninės informacijos:

prašymų duomenys –  tai darbo istorija, kvalifikacijos ir rekomendacijos, jei to reikia;

duomenys, kaip su jumis susisiekti – tai el. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris ir tiesioginių pranešimų adresas;

demografiniai duomenys – ši informacija padeda mums geriau suprasti, kas jūs esate ir kokiomis paslaugomis labiausiai domitės;

finansiniai duomenys – tai banko sąskaitos numeris ir banko duomenys;

finansinių transakcijų duomenys – tai informacija apie mokėjimus ir paaukojimus iš jūsų, bei informacija apie produktus ir paslaugas, kurias iš mūsų pirkote bei veikla, kurioje dalyvavote;

istoriniai transakcijų duomenys – tai komunikacijos istorija, jūsų praeityje atlikti paaukojimai, pirkimai, prašymai bei sąveika su mumis;

tapatybės duomenys – tai vardai, pavardė, gimimo data, lytis, santuokinė padėtis;

marketingo ir komunikacijos duomenys – tai jūsų pageidavimas dėl marketingo iš mūsų gavimo bei komunikavimo nustatymai;

prašymai ir nustatymai – tai komunikavimo nustatymai, jūsų interesai ir maldos prašymai;

prisijungimo duomenys – tai vartotojo paskyros vardas ir slaptažodis;

sistemos duomenys – tai informacija apie tai, kaip jūs naudojate Skaitmeninius Įrankius;

kelionės informacija – tai informacija apie kelionę, delegatų informacija, reikalavimai maitinimui ir kambario tipo pageidavimai.

5. Kaip/kada atskleidžiame asmeninę informaciją.

Paprastai mes neatskleidžiame ir nesidalijame jūsų asmenine informacija (tame tarpe ir jūsų el. pašto adresu) su niekuo už mūsų organizacijos ribų, prieš tai negavę jūsų leidimo. Tačiau mums gali tekti naudoti ir dalintis jūsų asmenine informacija su mūsų partneriais ir agentais, kurie nuo mūsų tiekia jums prekes ir paslaugas. Jūsų informacija gali būti atskleista:

o      kitoms mūsų organizacijos dalims;

o      valdžios ir reguliavimo institucijoms;

o      trečiųjų šalių paslaugų tiekėjams, tame tarpe:

●      debesijos paslaugų tiekėjams mūsų programėlių ir svetainių talpinimui;

●      tiesioginės ir el. pašto rinkodaros paslaugų tiekėjams (pavyzdžiui MailChimp); ir

●      įmonėms, kurios mums apdoroja jūsų paaukojimus.

Mes atlikome žingsnius kad apsaugotume jūsų informaciją ir turime kontraktinius įsipareigojimus iš visų trečiųjų šalių paslaugų tiekėjų, kad jie gerbtų jūsų asmeninių duomenų saugumą ir su jais elgtųsi pagal mūsų duomenų apsaugos politikas ir aktualius įstatymus. Mes neleisime trečiosios šalies paslaugų tiekėjams naudoti jūsų asmeninę informaciją jų tikslams, ir jiems bus leidžiama apdoroti jūsų asmeninę informaciją pagal mūsų instrukcijas.

6. Jūsų teisės.

Jei esate EEE, tuomet jums pagal Reglamentą (ES) 2016/679 prieinamos šios teisės. Jeigu norite pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, prašau parašyti mums el. paštu į šio puslapio apačioje nurodytą adresą. Į jūsų prašymą atsakysime per 30 dienų nuo jo priėmimo. Prieš priimdami jūsų prašymą mums gali reikėti iš jūsų gauti dokumentus padėsiančius jus identifikuoti, kad nežinodami nepateiktume jūsų informacijos kam nors kitam.

a. Asmeninės informacijos redagavimas ir atnaujinimas

Jei matysite, kad jūsų asmeninę informaciją reikia redaguoti arba atnaujinti, tai ją galėsite pakeisti tiesiog mūsų svetainėje. Mūsų skaitmeniniai įrankiai turi įvairias galimybes prieiti bei pakeisti informaciją, kurią mums anksčiau pateikėte, tokią kaip kad jūsų el. pašto adresas, pašto adresas ir kita.

Jei kuris nors iš mūsų skaitmeninių įrankių nesuteikia jums pačiam paredaguoti asmeninę informaciją apie jus, kurią ten saugome, tai galite paprašyti mūsų ją atnaujinti parašydami mums el. paštu į šio puslapio apačioje nurodytą adresą. Rašydami būtinai parašykite visą informaciją, kurios mums reikia kad šį prašymą įvykdytume, tame tarpe seną ir naują asmeninę informaciją.

b.        Priėjimas prie jūsų asmeninės informacijos.

Galite prašyti pateikti jums asmeninę informaciją apie jus, kurią saugojame. Mes patvirtinsime, ar mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją ir pateiksime papildomą informaciją, tame tarpe – kokią informaciją apie jus turime, kur ją surinkome, kaip ją naudojame (tame tarpe – kokiu įstatyminiu pagrindu ją tvarkome), kiek ilgai planuojame ją saugoti, informaciją apie automatizuotus sprendimus ar profiliavimus ir apsaugas dėl duomenų perdavimo į ne EEE zonos šalis, kurios turi paklusti apribojimams nustatytiems atitinkamuose įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose.

Jei paprašysite, pateiksime jums jūsų asmeninių duomenų kopiją nemokamai. Galime paimti mokestį, kuris padengtų administracines išlaidas, jei prašysite daugiau nei vieną kopiją tos pačios informacijos, arba jei prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar pertekliniai.

c.        Jūsų asmeninių duomenų ištrynimas.

Jūsų prašymu mes ištrinsime jūsų asmeninę informaciją, jeigu:

●      nebėra būtinybės saugoti jūsų asmeninę informaciją;

●      jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu mes tvarkėme jūsų asmeninę informaciją;

●      jūs sėkmingai nesutikote su jūsų asmeninės informacijos tvarkymu (skaitykite žemiau);

●      jūsų asmeninė informacija buvo tvarkoma neteisėtai; arba

●      iš mūsų reikalaujama ištrinti jūsų asmeninę informaciją tam, kad paklustume mūsų teisinėms prievolėms.

Kiekvieną tokį prašymą nagrinėsime atskirai ir gali taip būti, kad negalėsime atlikti jūsų prašomo veiksmo, jei jūsų asmeninę informaciją mums reikės tvarkyti:

●      dėl įvykdymo teisės į laisvą saviraišką ir laisvą informacijos skleidimą;

●      paklūstant mūsų teisinėms prievolėms;

●      pradedant, vykdant arba ginant teisinį ginčą; arba

●      atliekant viešojo intereso užduotį.

Jei bus toks atvejis, mes pranešime jums apie priežastis, dėl kurių jūsų prašymas nebuvo patenkintas.

d.        Asmeninės informacijos tvarkymo ribojimai.

Turite teisę prašyti mūsų riboti savo asmeninės informacijos tvarkymą, jeigu:

●      jūs ginčijate savo asmeninės informacijos teisingumą;

●      jūsų asmeninė informacija buvo tvarkoma neteisėtai, ir jūs prašote apriboti tvarkymą, o ne ištrinti jūsų asmeninę informaciją;

●      mums nebereikia tvarkyti jūsų asmeninės informacijos, bet jums reikia jūsų asmeninės informacijos ryšium su teisiniu ieškiniu; arba

●      jūs prieštaraujate prieš jūsų asmeninės informacijos tvarkymą paremtą mūsų teisėtais interesais vykstant tikrinimui ar mes turime šį bendrą teisinį pagrindą tokiam tvarkymui.

Pagal iškilusį poreikį, mes galime vis vien pasilikti dalį jūsų duomenų tam, kad užtikrintume vykdymą jūsų prašymo riboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą arba dėl teisinių priežasčių.

e.         Prieštaravimas prieš tam tikrus tvarkymo tipus įskaitant automatinį sprendimų darymą.

Kai mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją remiantis mūsų teisėtais interesais, jūs turite teisę prieštarauti šiam tvarkymui remdamiesi jūsų konkrečia situacija, jei manote, kad tai pažeidžia jūsų fundamentines teises ir laisves.

Kai mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją remiantis mūsų teisėtais interesais ir kai automatizuoto apdorojimo sprendimai turi jums teisines arba kitas reikšmingas pasekmes, jūs taip pat galite prieštarauti tokiam automatizuotam sprendimo darymui jūsų asmeninės informacijos atvejui.

f.        Asmeninės informacijos perkeliamumas.

Galite prašyti mūsų atsiųsti jums jūsų asmeninę informaciją struktūrizuotame, plačiai vartojamame, kompiuteriu nuskaitomame formate tam, kad ji būtų lengvai perkeliama ir panaudota trečiosios šalies, jeigu:

●      jūs mums suteikėte šią asmeninę informaciją;

●      jūsų asmeninės informacijos tvarkymas yra paremtas jūsų sutikimu arba privalomas sutarties įvykdymui; arba

●      tvarkymas vyksta automatizuotomis priemonėmis.

g.        Sutikimo atšaukimas.

Tvarkydami jūsų informaciją pirmiausia remiamės mūsų teisėtu interesu. Bet tiek, kiek tokiam tvarkymui naudojame jūsų sutikimo pagrindą, jūs turite teisę bet kokį ir bet kuriuo metu mums suteiktą sutikimą atšaukti. Mes tokį prašymą įvykdysime nedelsdami.

Jei atšauksite savo sutikimą, tuomet gali taip atsitikti, jog nebegalėsime jums teikti kai kuriuos iš mūsų produktų ar paslaugų. Bet kuriuo metu jūs turite teisę prieštarauti tam, kad tvarkytume jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais ir mes nedelsdami įvykdysime tokį jūsų prašymą.

h.        Skundo pateikimas duomenų apsaugos institucijai.

Mes stengsimės išspręsti visas jums iškilusias problemas dėl jūsų asmens duomenų, bet jūs visada galite susisiekti su duomenų apsaugos valstybine priežiūros tarnyba prašydami jų pagalbos arba pateikdami skundą.

7. Jūsų asmeninės informacijos perkėlimas į užsienį.

Mums gali reikėti perkelti jūsų asmeninę informaciją į kitas šalis. Jeigu esate Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), tai žinokite, kad mums gali tekti perkelti jūsų asmeninę informaciją apdorojimui į šalis, kurios neįeina į EEE. Jūsų asmeninę informaciją perkelsime į šalį nepriklausančią EEE tik turėdami adekvačius saugiklius ir pilnai paklusdami aktualiems įstatymams. Pavyzdžiui, jūsų asmeninę informaciją perkelsime tik į tokias šalis, kurios turi reputaciją šalių, užtikrinančių adekvatų apsaugos lygį. Turime nusistatę standartines sutartines sąlygas su mūsų paslaugų tiekėjais kad užtikrintume, jog jie saugo jūsų informaciją ir suteikia teisėtą duomenų tarptautinį perdavimą.

8. Saugumas.

Esame įdiegę tinkamas saugumo priemones kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją nuo atsitiktinio praradimo, netinkamo panaudojimo arba neteisėto priėjimo prie jos, keitimo ar paviešinimo. Tai sudaryta iš techninių, administracinių ir fizinių saugos priemonių, kurios užtikrina, kad bet kokia mūsų surinkta informacija būtų saugoma ir tvarkoma saugiai.

Pavyzdžiui, mūsų skaitmeniniai įrankiai, kuriems reikia surinkti ar parodyti asmeninius duomenis, mes reikalaujame saugaus Secured Socket Layer (SSL) prisijungimo, kad tokiu būdu iš naršyklės duomenys būtų siunčiami koduotu kanalu. Visi mokėjimai banko kortelėmis yra apdorojami naudojant PCI atitinkančią technologiją kad tai užtikrintų, kad jūsų banko kortelės duomenys būtų saugiai perduoti pardavėjui/paslaugų tiekėjui. Mes nesaugome jūsų banko kortelės duomenų.

Turime procedūras, kaip elgtis su įtariamu asmens duomenų saugumo pažeidimu ir nedelsdami informuosime jus ir atitinkamą duomenų priežiūros instituciją apie tokį saugumo pažeidimą, sutinkamai su mūsų teisinėmis prievolėmis.

Negalime garantuoti, kad mūsų įdiegtos saugumo priemonės, kurios susijusios su mūsų svetainių veikimu, absoliučiai užkirs kelią kitiems nuo priėjimo prie jūsų pateiktos informacijos. Jūs galite padėti mums apsaugoti jūsų asmeninę informaciją tinkamai saugodami savo slaptažodį, prisimindami atsijungti nuo savo paskyras ir uždaryti naršyklės langą užbaigus lankymąsi svetainėje, o ypač jei jungiatės per ne savo arba per viešą kompiuterį.

9. Slapukai ir informacija, kuris surenkama technologijomis.

Skaitmeninis įrankis gali naudoti slapukus tam, kad sektume aktyvumą kiekviename iš mūsų įrankių, išsaugotume slaptažodį arba pateiktume jums turinį, konkrečiai pritaikytą jūsų interesams. Slapukas – tai mažas duomenų failas, kurį kai kurios svetainės atsiunčia į jūsų naršyklę ir įrašo į jūsų kompiuterio diską, kai jas lankote. Slapuko faile gali būti tokia informacija, kaip kad vartotojo ID, kurį svetainė naudoja tam, kad sektų, kuriuos jos puslapius aplankėte. Vienintelė asmeninė informacija, kuri gali būti slapuke, tai informacija, kurią jūs pats pateikėte. Daugiau apie slapukus galite sužinoti svetainėje www.allaboutcookies.org.   Dauguma web naršyklių automatiškai priima slapukus, bet paprastai galite modifikuoti naršyklės nustatymus taip, kad ji nepriimtų slapukų. Jei nuspręsite nepriimti slapukų, jūs galbūt negalėsite naudotis tam tikromis interaktyviomis svetainės savybėmis ir galbūt negalėsite prieiti prie visų svetainėje siūlomų paslaugų.

Spauskite čia kad pamatytumėte sąrašą slapukų, naudojamų mūsų svetainėse.

10. Kiek ilgai saugome jūsų asmeninę informaciją.

Jūsų informaciją saugome tiek, kiek to reikia mūsų aukščiau išvardintų tikslų pasiekimui. Saugojimo laikas taip pat apibrėžtas mums keliamais teisiniais reikalavimais, būtinų dėl teisinių, mokesčių ir privalomų ataskaitų reikalavimų.

Nesaugome jūsų informacijos ilgiau, nei tai būtina, bei iki 7 metų nuo jūsų paskutinės sąveikos su mumis (t.y. paaukojimo, užsiregistravimo į renginį, ar naudojimosi vienu iš mūsų skaitmeninių įrankių). Mes galime saugoti jūsų duomenis ilgiau nei 7 metai, jei jų negalime ištrinti dėl teisinių arba techninių priežasčių. Taip pat ją galime saugoti statistiniams tikslams. Tačiau, jei tai darysime, tai užtikrinsime, kad jūsų privatumas ir toliau būtų apsaugotas, o jūsų duomenys naudojami tik aukščiau išvardintiems tikslams.

11. Trečiųjų šalių svetainės ir informacija.

Mūsų svetainėse gali būti nuorodos į skaitmeninius įrankius, kurie valdomi trečiųjų šalių, tokių kaip kitos organizacijos, rėmėjai, turinio teikėjai ir reklamų skelbėjai. Kai paspausite ant nuorodos ar mygtuko, vedančio į trečiąją šalį, jūs paliksite mūsų svetainę ir nueisite į svetaines, kurių mes nevaldome, ir kurioms jau negalioja mūsų privatumo politika.

Kaip bus naudojama jūsų asmeninė informacija turite perskaityti tos svetainės privatumo politikoje. Taip pat kai kuriuose savo skaitmeniniuose įrankiuose mes teikiame turinį iš trečiųjų šalių. Nesame atsakingi už šių turinio teikėjų ar trečiųjų šalių turinį ir jų privatumo praktikas.

12. Specialios taisyklės vaikams.

Nerenkame asmeninės informacijos vaikų, jaunesnių už 13 metų, nebent tai būtina jų dalyvavimui mūsų internetinėje ir kitoje veikloje, kaip kad registracija į konferenciją ar medžiagos atsisiuntimas. Jeigu sužinome, kad atsitiktinai surinkome asmeninę informaciją vaiko, kuris jaunesnis už 13 metų, ištriname ją kai tik pagrįstai tai įmanoma.

Jei jaunesnis nei 16 metų vaikas bando užsiregistruoti į kurį nors iš mūsų skaitmeninių įrankių, ar bando nusipirkti prekę ar paslaugą, ar dalyvauti veikloje, kurioje reikia pateikti asmenį identifikuojančią informaciją, to vaiko tėvai arba globėjai privalo duoti leidimą ir sutikimą vaikui teikti tokią informaciją ir registruotis. Vienintelė asmeninė informacija iš vaiko, kurią surenkame, tai informacija būtina vaikui dalyvauti veikloje, kaip kad jo adresas prekės pirkimo atveju. Tėvai bet kada turi teisę reikalauti, kad surinkta apie jų vaiką informacija būtų ištrinta iš mūsų duomenų bazės.

13. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, ar apie tai, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją, galite susisiekti su mumis:

El. paštas:        gnc@gnc.lt

Telefonas:          +370 (615) 97 601.

Pašto adresas:   Pylimo g. 20-10, Vilnius, LT-01118.

Įmonės kodas:        124543710.

lt_LTLithuanian